Evenementen 2017


                                                         
 

Vraagprogramma voor de

                 Open tentoonstelling 2017

                                      
Met op zaterdag 28 oktober een 1-daagse keuring voor cavia’s en kleine knagers.

Georganiseerd door kleindierensportvereniging

 

           “Fauna Sport” Hellevoetsluis

 

Te houden op 26, 27, 28 oktober 2017

 

In tuincentrum “Voorne” Heindijk 17 te Oostvoorne

0181-482327

 

 Gevraagd worden:  Konijnen                  Dwerghoenders

                                Cavia’s                    Siervogels en

                                Kleine knagers        Watervogels

                                Hoenders                Sierduiven

Sluiting inschrijving 15 oktober 2017

 Tentoonstellingssecretaris:    Fam. de Vries

                                               Eewasstraat 16

                                               3237 AL Vierpolders

                                               Tel: 0181-412361 

                                               Mob: 06-13045719

 RABOBANK. NL79 RABO 0365454184
T.N.V. Penm. “Fauna Sport”

 
 

Voorwoord

 Hierbij bied het bestuur van onze kleindierensportvereniging Fauna Sport u het vraag programma aan van open tentoonstelling. Die gehouden zal worden op       

 26, 27, 28 oktober 2017

  

Wij hopen dat u net als vorig jaar weer met uw dieren present kunt zijn op onze mooie en gezellige show. Goede predicaten kunnen wij niet beloven, maar uw dieren zullen wij uitstekend verzorgen tijdens de tentoonstelling.

Nieuw dit jaar op verzoek van vele fokkers. Een 1-daagse keuring voor cavia’s en kleine knagers op zaterdag 28 oktober.

  

Het bestuur heeft dit jaar weer voor een prachtig prijzenpakket gezorgd. Dus sportfokkers uit Zuid-Holland en omstreken zend allen uw dieren in en we maken er een leuke en sportieve show van.

  

Alvast veel succes toe gewenst en tot ziens op 26, 27, 28 oktober 2017

aan de Heindijk 17 3232 LE te Oostvoorne bij Tuincentrum ‘’Voorne’’.

 Namens het bestuur.

 
 

Het tentoonstellingsbestuur wordt gevormd door:

 

Voorzitter:                            P. de Vries             tel: 0181-412361

Penningmeester:                 J. Klok                   tel: 06- 43269019

Leden:                                N.Briggeman          tel: 0181- 404227             

                                           A Corlemeijer         tel: 0181- 461352

                                           D.Corlemeijer         tel:06-55971874

                                           K.Dijk                     tel: 0181- 633025

 

TT secretaris:                       Fam. de Vries

                                            Eewasstraat 16

                                            3237 AL Vierpolders

                                            tel: 0181-412361 of mob: 06-13045719

 

Betalingen:                           Rabobank NL79 RABO 0365454184                                                   

                                             t.n.v. Penm. Fauna Sport

 

  

F.B. Gedelegeerde:             J. Goetzee,

                                           Landheer 51,

                                           3171 DC  Poortugaal  

                                           joopgoetzee@hotmail.com

                                           tel: 010-5010009

 

 
             Dierenarts:             Dierenartsen combinatie Voorne Putten

                                           Amer 15

                                           3232 HA Brielle

                                           tel: 0181-410163

………………………………………………………………………………………………..

 

 

“Fauna Sport”: De Kleindierensportvereniging te Hellevoetsluis.

 Inlichtingen:    Eewasstraat 16

                        3237 AL Vierpolders

                        Tel: 0181-412361 of mob: 06-13045719

 

 

Plaats van de tentoonstelling:

Tuincentrum “Voorne”

Heindijk 17  3233 LE  Oostvoorne

Tel : 0181- 482327

 
 

Keurmeesters: Open-tentoonstelling   26,27,28  oktober 2017

  

Konijnen:               A. Tieleman           (A) Grote rassen en midden rassen

                             T van t End            (A  kleine rassen en dwerg rassen

    

Hoofdereprijzen:    A Tieleman             Voorzitter

                         

Cavia’s                  J. Schop                 (A) alle rassen          

                             C. Swaap-Maaswinkel     (A) alle rassen          

 Hoofdereprijzen:   J. Schop                 Voorzitter      

 Kleine Knagers:    J. Schop                (A) alle rassen

 Hoofdereprijzen:   J. Schop                              

 Grote Hoenders:   J.A. de Dooij           (A) alle rassen

 Hoofdereprijzen:    J.A. de Dooij                                                              

Dwerghoenders      R. Gatto                (B) Barnevelder kriel, Hollandse kriel,

                                                                Welsumer kriel, wyandotte kriel     

                               J.A de Dooij          (A) overige rassen    

                                                                         
Hoofdereprijzen:     J.A de Dooij            Voorzitter

Sierduiven:              W. v/d Wal              (A) alle rassen

Hoofdereprijzen:      W. v/d Wal                          

Siervogels               N.H. van Wijk          (A) alle rassen

Hoofdereprijzen:      N.H. van Wijk          

Watervogels:           N.H. van Wijk                  (A) alle rassen

Hoofdereprijzen       N.H. van Wijk          

 

Indien nodig, zullen er keurmeesters worden toegevoegd.

 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN……WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN…..

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN:

 
 

Art. 1 De tentoonstelling wordt gehouden volgens het Tentoonstellingsreglement.

         Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn. .

Er zijn geen honden toegestaan in de tentoonstellingsruimte..

 

Art 2. Gevraagde rassen:

Gevraagd worden: alle rassen en kleurslagen.

  1. enkele nummers, zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel oud als jong, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, kleine knagers, cavia’s, konijnen, en sier- en watervogels.
  2. Trio’s 1-2, hoenders en dwerghoenders.
  3. Konijnen geboren na 1 mei 2017 mogen als C-klasse ingezonden te worden, hiervoor geldt een andere prijzenschema, en dingen enkel mee met prijs 43 en 44
  4. Voor cavia’s geldt het volgende: 9 maanden en ouder          A klasse.

                                       6 t/m 9 maanden                B klasse.

                                                                 3 t/m 6 maanden                C klasse.    

                                 

Wanneer er 130 cavia’s/kleine knagers zijn ingeschreven, sluit de inschrijving van de 1-daagse keuring. Dus schrijf op tijd in!!!

Art 3. Inschrijvingen:

De inschrijving sluit op 15 oktober 2017 of zoveel eerder, als het maximum aantal dieren is bereikt. Twee verschillende inschrijfbladen worden op verzoek door de secretaris verstrekt. Inschrijfbladen moeten volledig worden ingevuld. Wanneer bijvoorbeeld oormerken ontbreken, dan wel de nummers waaronder men bij de KLN  of NBS is ingeschreven, kan een inschrijfblad niet verder in behandeling worden genomen. Ook de letter van de KLN kaart gaarne vermelden.

De toegezonden labels (inschrijfformulier) geven de inzenders een overzicht in hoeverre de door hen ingeschreven dieren zijn geaccepteerd. Deze labels dienen bij het desbetreffende dier aan de kist(en) te worden bevestigd.

P.S. Denk bij het inkooien van uw pluimvee en konijnen het entbewijs in te leveren bij het secretariaat…..

 

Art4. Inschrijfgelden:

De inschrijfgelden voor de tentoonstelling bedragen: per enkel nummer € 2,50 jeugdleden € 2,00
kleine knagers in eigen kooi € 2,00

Trio €4,00

Trio’s – alleen hoenders en dwerghoenders.

De inschrijfgelden plus € 1,50 administratiekosten dienen te worden overgemaakt voor 22 oktober 2017 op

Rabobankrek: NL79 RABO 0365454184 t.n.v. Penm. Fauna Sport.

De inschrijfbladen dienen te worden verzonden aan:

Fam. de Vries, Eewasstraat 16, 3237 AL Vierpolders. Tel. 0181-412361.

Bij het niet-inzenden om welke reden dan ook, van geaccepteerde dieren, zowel van het weigeren van dieren wegens ondeuglijk verzendmateriaal, bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.

 
 

Wanneer de tentoonstelling wegens brand, storm, molest of staking geheel of gedeeltelijk wordt afgelast, zal dit geen aanspraak geven op geheel of gedeeltelijk teruggave van de inschrijfgelden of schadevergoeding.

 

Art 5. Catalogus:

Inzenders zijn verplicht zich een catalogus aan te schaffen, waarin alle inzendingen zijn opgenomen. De prijs bedraagt € 3,00. Indien de inschrijfbladen gelijktijdig worden toegezonden, kan per gezin met 1 catalogus worden volstaan. De kosten van de catalogus dient gelijktijdig met de inschrijfgelden en de administratie te worden voldaan. Jeugd-inzenders zijn niet verplicht zich een catalogus aan te schaffen.

 

Art 6. Het inzenden:

De inzendingen met uitzondering van cavia’s en kleine knagers moeten woensdag 25 oktober tussen 19.00 en 22.00 uur worden ingekooid in het TUINCENTRUM ‘VOORNE’HEINDIJK 17 3233 LE OOSTVOORNE.

De dieren die niet in deugdelijk verzendmateriaal worden aangevoerd, zullen niet worden geaccepteerd. Cavia’s en kleine knagers worden zaterdag 28 oktober voor 9:00 uur worden ingekooid.

Art 7. De keuring:

De keuring der ingezonden dieren zal plaatsvinden op donderdag 26 oktober aanvang 09.00 uur. De keuring is alleen toegankelijk voor keurmeesters, helpers en bestuursleden. De keuring van de cavia’s en kleine knagers zal plaatsvinden op zaterdag 28 oktober aanvang 9:00 en is openbaar.

 

Art 8. Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten.

 

Art 9. Aan – en Verkoop van dieren.

Alle inzendingen kunnen via het inschrijfblad te koop worden aangeboden; de verkoopprijs wordt in de catalogus opgenomen. Per te koop aangeboden nummer is € 0,50 verschuldigd.

Tegelijkertijd met het inschrijfgeld te voldoen. De verkoopprijzen kunnen tijdens de tentoonstelling niet worden verhoogd.

Nadat het inschrijfblad op het secretariaat is ontvangen, is annulering van een te koop aangeboden nummer slechts veroorloofd tegen voldoening van 10% van de verkoopprijs aan de tentoonstellingskas.

Gekocht dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart op zaterdag 28 oktober na 15.00 uur worden afgehaald, waarbij de koper zelf voor deugdelijk verzendmateriaal dient te zorgen. Zodra een nummer is verkocht, is het verdere risico voor de koper. Als na verkoop blijkt dat enigerlei vergissing is gemaakt door de verkoop administratie, wordt de koop ongedaan gemaakt. Is het nummer reeds in het bezit van de koper, dan is deze verplicht het dier op eerste aanschrijving van het bestuur terug te zenden. Verkoop van tentoongestelde dieren anders dan via het verkoopbureau is verboden. Gelden van verkoop der dieren zijn op de tentoonstellingsdagen te verrekenen met het verkoopbureau of wordt overgemaakt als giro of bank nummer bekend is.

 
 

Het verkoopbureau tevens secretariaat is geopend:

* Donderdag             26 oktober       van 21.00 uur tot 23.00 uur.

* Vrijdag                    27 oktober       van 10.00 uur tot 22.00 uur.

* Zaterdag                 28 oktober       van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Art 10. De toegang is gratis.

De tentoonstelling is geopend van:

* Donderdag              26  oktober     van 19.00 uur tot 23.00 uur.

* Vrijdag                      27  oktober     van 10.00 uur tot 22.00 uur

* Zaterdag                  28  oktober     van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Art 11. Het afhalen der ingezonden dieren:

Het afhalen der ingezonden dieren kan geschieden direct na sluiting van de

tentoonstelling. Dus tussen 17.00 en 18.00 uur.

 

Art 12. De ingezonden dieren:

Ingezonden dieren moeten het eigendom zijn van de inzender. Het is ten strengste verboden dieren uit de kooien te nemen zonder toestemming van de tentoonstellings-bestuur. Wordt er bedrog bij tentoongestelde dieren ontdekt, dan wordt de gehele inzending van de betrokken  fokker van de keuring uitgesloten. Het inschrijfgeld vervalt dan aan de tentoonstellingskas.

 

Art 13. Aansprakelijkheid:

Het bestuur zorgt voor goed onderkomen en verzorging van de dieren, doch is niet aansprakelijk voor sterfte of welke wijze dan ook verloren gaan van ingezonden dieren, beschadiging of verloren gaan van verzendmateriaal of andere eigendommen of voor ongevallen van inzenders/bezoekers.

 

Art 14. Uitgeloofde ereprijzen:

Ereprijzen kunnen niet door de schenker worden gewonnen en vervallen evenals niet gewonnen ereprijzen aan de tentoonstellingskas.

 

Art 15. Gewonnen  EREN prijzen

Gewonnen prijzen kunnen afgehaald worden op het secretariaat: Vrijdag 19.00 uur tot 22.00 uur, en  Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Art 16. Reclames:

Reclames van welke aard dan ook kunnen na 6 januari 2018 NIET meer in behandeling worden genomen.

 

Art.17. Onvoorziene gevallen:

Indien ieder geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Art 18. Slotbepaling:

Door inschrijving gaat de inzender akkoord met het reglement zoals hiervoor is vastgesteld.

 
 

Hulp

 

Mocht u willen komen helpen op de tentoonstelling, hetzij bij de opbouw of afbraak, hetzij bij de keuring, hetzij bij de voedering of welk gebeuren dan ook, vermeldt het op uw inschrijfblad. U bent van harte welkom.

 

 

Enige wenken:

 

Stuur tijdig, het liefst zo spoedig mogelijk uw inschrijfblad op. Wanneer het maximum aantal dieren voor 15 oktober 2017 is bereikt, wordt de inschrijving gesloten. Op het inschrijfblad dient  u te vermelden:

  • Uw bondsnummer, inzenders die ten onrechte opgeven in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart, verliezen al hun rechten op prijzen en inschrijfgeld.
  • Uw volledige naam en adres, alsmede ras, kleurslag en geslacht van de te exposeren dier, tevens jaartal, letters en nummer van de oormerk.
  • Ringnummers behoeven niet meer te worden opgegeven, behalve die van oorspronkelijke watervogels en siervogels.
  • Vermeld of Grote of Dwerghoenders, Groot of Klein Chinchilla, Rood- of Blauwoogpolen instuurt enz.
  • Gewonnen geldprijzen en verkoopgeld welke niet op de tentoonstelling zijn afgehaald, worden later op Giro of per Bank uitbetaald. Vermeld daarom uw nummer op het inschrijfblad. Jeugdleden t/m 18 jaar dienen op inschrijfblad te vermelden; Jeugdlid.
  • Controleer voor het inzenden uw dieren op medebewoners.

 

 

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee;

Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders en Siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen Pseudo-Vogelpest. Elke inzending Hoenders, Dwerghoenders en Siergevogelte dient vergezeld te zijn van een kopie van de entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris van de vereniging waar men lid is.


Voorwaarden voor het exposeren van konijnen;

De KLN heeft na de stemming besloten een vaccinatieplicht in te stellen voor konijnen tegen RVHD 2 en een dringend advies te enten tegen RVHD 1.

Zij verplichten tentoonstellingen en andere bijeenkomsten met konijnen, dat ingezonden konijnen vergezeld moeten gaan van een door een dierenarts getekend vaccinatiebewijs tegen RVHD 2.
Tijdens het inkooien zal er gecontroleerd worden op deze entbewijzen.
Het enten moet minimaal 10 dagen geleden zijn vóór het inzenden en maximaal 6 maanden.

 

 
 

Voor alle prijzen geldt Min. Pred. Z.G.

 

Hoofdereprijzen:

Konijnen:

1. Algemeen kampioen                                       Beker + cadeaubon

2 Jeugdkampioen (minimaal 5 dieren)                Beker + bioscoopbon

3. Fraaiste konijn groep 1 kleur                          Voorne`s cadeaubon

4. Fraaiste konijn groep 1 op 1 na                                                           

5. Fraaiste konijn groep 2 tekening                                         

6. Fraaiste konijn groep 3 verzilvering  (min. 5 dieren )            

7. Fraaiste konijn groep 4 kleur patroon                                   

8. Fraaiste konijn groep 4 op 1 na                                          

9. Fraaiste konijn groep 5 wit                                                  

10. Fraaiste konijn groep 6 hangoren                                      

11. Fraaiste konijn groep 7 bijz haarstructuur   (min. 5 dieren )

 

Grote Hoenders:

12. Algemeen kampioen                                          Beker + cadeaubon
13. Jeugdkampioen (minimaal 5 dieren)                  Beker + bioscoopbon

14. Fraaiste haan                                                    Voorne`s cadeaubon

15. Fraaiste haan op 1 na (minimaal 10 dieren)                         

16. Fraaiste hen                                                                         

17. Fraaiste hen op 1 na (minimaal 10 dieren)                           

18. Fraaiste Trio Grote hoenders                                               

 

Dwerghoenders:

19. Algemeen kampioen                                            Beker + cadeaubon
20. Jeugd kampioen (minimaal 5 dieren)                   Beker + bioscoopbon

21. Fraaiste haan                                                      Voorne`s cadeaubon

22. Fraaiste haan op 1 na                                                           

23. Fraaiste hen                                                                           

24. Fraaiste hen op 1 na.                                                             

25. Fraaiste Trio Dwerghoenders                                                  

 

Sierduiven:

26. Algemeen kampioen                                             Beker + cadeaubon

27. Jeugdkampioen (minimaal 5 dieren)                      Beker + bioscoopbon

28. Fraaiste dier kroppenrassen                                  Voorne`s cadeaubon
29. Fraaiste dier niet -kroppenrassen                                             

30. Fraaiste dier niet – Kroppenrassen op 1 na                               

 

Oorspronkelijke watervogels:

31. Algemeen kampioen                                            Beker + cadeaubon

32. Jeugdkampioen (minimaal 5 dieren)                     Beker + bioscoopbon

33. Fraaiste oorspronkelijke watervogel op 1 na          Voorne`s cadeaubon

34. Fraaiste oorspronkelijke watervogel op 2 na                            


Gedomesticeerde watervogels:

35. Algemeen kampioen                                             Beker + cadeaubon

36. Jeugdkampioen (minimaal 5 dieren)                      Beker + bioscoopbon

37. Fraaiste gedomesticeerde watervogel op 1 na       Voorne`s cadeaubon

 
 

Siervogels:

38. Fraaiste grootste groep siervogels                         Beker + cadeaubon
(mits er in een andere groep geen hoger predicaat is gevallen)

 

EREPRIJZEN.

Konijnen:

39. Fraaiste konijn groep 2 op 1na   (min. 20 dieren ) Voorne`s cadeaubon                                   

40. Fraaiste konijn groep 3 op 1na   (min. 20 dieren )                                      

41. Fraaiste konijn groep 5 op 1na   (min. 20 dieren )                                        

42. Fraaiste konijn groep 6 op 1 na  (min. 20 dieren )                 

43. Fraaiste konijn C- klasse                                                     

44. Fraaiste konijn C- klasse op 1 na                                          

                       

Rassenprijzen: (Met uitzondering van cavia’s en kleine knagers)

45. Bij 4 t/m 8 dieren per ras voor de fraaiste € 2,50 contant.

 46. Bij 9 t/m 20 dieren per ras voor de fraaiste € 3,50 contant.

47. Voor de fraaiste op 1 na € 2,50 contant.

 48. Bij 21 t/m 40 dieren voor de fraaiste € 4,50 contant.

49. Voor de fraaiste op 1 na € 3,50 contant.

50. Voor de fraaiste op 2 na € 2,50 contant.

 51. Bij 41 dieren of meer voor de fraaiste € 5,50 contant.

52. Voor de fraaiste op 1 na € 4,50.

53. Voor de fraaiste op 2 na € 3,50

54. Voor de fraaiste op 3 na € 2,50        

 

Hoofdereprijzen:
Cavia’s:

55. Algemeen kampioen                                               Beker + cadeau bon
56. Jeugdkampioen                                                      Beker + bioscoopbon
57. Fraaiste  A  -klasse                                                 Beker + cadeaubon
58. Fraaiste  B -klasse                                                                   
59. Fraaiste  C -klasse                                                                                    
60. Fraaiste langhaar cavia                                                                 
61. Fraaiste bijz. haarstructuur                                                     
62. Fraaiste Gladhaar                                                                    
63. Fraaiste Gladhaar op 1 na                                      Voorne`s cadeaubon 
64. Fraaiste Gladhaar op 2 na                                      Voorne`s cadeaubon 
65. Fraaiste skinny                                                                           
66. Fraaiste NE langhaar geknipt           


Kleine knagers:

67. Fraaiste grootste groep kleine knagers                    Beker + cadeaubon
(Mits er in de andere groep geen hoger predicaat is gevallen)

68. Fraaiste jeugdlid grootste groep kleine knagers       Beker + bioscoopbon
(Mits er in de andere groep geen hoger predicaat is gevallen, minimaal 5 dieren)

69. Fraaiste kleurmuis (minimaal 5 dieren)                     Voorne`s cadeaubon

 
   

70. Fraaiste kleurmuis op 1 na (minimaal 10 dieren)                      

71. Fraaiste hamster (minimaal 5 dieren)                                      

72. Fraaiste hamster op 1 na (minimaal 10 dieren)                        

73. Fraaiste tamme rat (minimaal 5 dieren)                                    

74. Fraaiste gerbil (minimaal 5 dieren)                                           

Rassenprijzen cavia’s en kleine knagers:

75. Fraaiste van het ras/kleur                                                      Fraaie rozet
(Rassen/kleuren waarvan weinig dieren worden ingezonden kunnen worden samengevoegd tot één groep.)

 

Voorne`s cadeaubon is te besteden bij dit tuincentrum

  

   

 WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Voor ereprijzen beschikbaar gesteld door de Bonden en Speciaalclubs, zie Almanak 2017.

 

Ook dit jaar houden we weer een grote verloting, waarmee u leuke prijzen kunt winnen. Deze loten kunt alvast bestellen via het inschrijfblad.

Ze kosten € 1,00 per stuk.

 

Dit jaar worden er ook weer 1 mooie prijs verloot onder de inzenders, uw kooinummer is tevens uw lotnummer!

 

Uitreiking van de Hoofdereprijzen vind plaats op zaterdag 28 oktober rond 16:30 uur,

Prijs winnaars worden gebeld.

 
   
 

KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND (KLN)

 

Kleindier Liefhebbers Nederland

Secretaris: G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN Dronten. 

Tel. 0321-337358.

 e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl, www.kleindierliefhebbers.nl

 

400 Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

Toekenning:

a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.

b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.

c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur toegewezen aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit).

d. Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.

e. Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond (NBvV) komen in aanmerking

 
   
 

 

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVEN-LIEFHEBBERS-VERENIGINGEN NBS

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen

Secretaris: C.J. Voerman, Molenstraat 126, 3764 TJ Soest.

Tel.: 06-43536340 (na 18.30 uur)

e-mail: secretaris@sierduif.nl, www.sierduif.nl   Penningmeester H. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg.

Tel. 0118-636309, e-mail penningmeester@sierduif.nl  ING 455517 t.n.v. NBS Utrecht

 

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen

Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden:

a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling;

b. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS;

c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS;

d. de R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald.

Prijzenschema welke geldt voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de Bondsshow:

·         800. R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend. zie voorwaarden onder d.

 
     
  Inschrijving Excel PDF